Politiek

Vlaanderen maakt grote inhaalbeweging in de toekenning van budgetten voor personen met een handicap

door Margo Ombelets

Dit jaar nog maakt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke 3,3 miljoen euro vrij voor persoonlijke assistentiebudgetten (PAB) aan ouders van minderjarige kinderen met een handicap. Met dat extra budget, kunnen nog 100 gezinnen een PAB toegekend krijgen voor hun kind. Ze kunnen daarmee de zorg thuis of op school financieren.

"De voorbije twee jaar heb ik veel mensen op het terrein mogen ontmoeten. De boodschap die ik probeer te brengen, is er een van eerlijkheid en engagement. Eerlijkheid, in die zin dat ik niet voldoende middelen heb om iedereen een persoonlijk assistentiebudget te voorzien. Wel ben ik geëngageerd om zoveel mogelijk middelen te zoeken om zoveel mogelijk mensen perspectief te bieden. Dat zal ik ook de komende jaren blijven doen en het maakt ook deel uit van het plan ‘Vroeg en Nabij’," zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke.

Niet voldoende budget voor iedereen
Het budget is niet voldoende om iedereen die recht heeft op een PAB te helpen. Daarom mikt de minister op de oudste en de meest prioritaire aanvragen. Uit de laatste cijfers van het jaarverslag 2020 van Opgroeien, blijkt dat 1.750 kinderen een aanvraag hebben ingediend voor een assistentiebudget maar nog geen zicht kregen op perspectief. Dat betekent niet dat er geen sprake van ondersteuning is vanuit de Vlaamse overheid:

  • 524 kinderen hebben lopende ondersteuning bijvoorbeeld via een Multifunctioneel Centrum (MFC) of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).
  • 175 gezinnen hadden één of andere vorm van reguliere ondersteuning, maar hebben deze zelf stopgezet.
  • 1050 gezinnen hebben geen ondersteuning vanuit Opgroeien of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). “Evenwel hebben we geen zicht op de reguliere ondersteuning of tegemoetkomingen waar zij wel gebruik van maken. We denken dan aan gezins- of thuiszorg of inzet van vrijwilligers,” klinkt het bij het kabinet van Beke.

Aanvraaglijst slechts éénmaal invullen
Inmiddels werd er ook werk gemaakt van een nieuw prioriteringssysteem binnen de aanvraag naar een PAB. In het oude systeem moesten gezinnen elk jaar een checklist invullen om de prioriteit van je aanvraag te duiden. Deze lijsten werden slechts 1 maal per jaar beoordeeld en in 1 jaarlijkse ronde toegekend. Wie op dat moment geen PAB kreeg, diende het jaar nadien opnieuw de checklist in te vullen. “Hier maken we nu komaf mee. De nieuwe goedgekeurde procedure zet in op hergebruik, zodat de checklist slechts eenmalig ingevuld moet worden en laat toe om op ieder moment een aanvraag in te dienen.”