Gezondheid

Volgens N-VA kosten rokers 11 miljard euro

Hoewel tabak via accijnzen en btw-opbrengsten aanzienlijke inkomsten genereert, verliest de maatschappij een slordige 11 miljard euro per jaar aan rokers. Het zijn vooral de immateriële kosten – verloren levensjaren – die doorwegen.

De netto-inkomsten uit accijnzen op rookwaren brachten vorig jaar samengeteld 2,1 miljard euro in het staatskaslaatje. Deze inkomsten compenseren geenszins de maatschappelijke kost die roken met zich meebrengt. Naast de directe (zoals kanker) en indirecte kosten (zoals werkverlet door ziekte) ten gevolge van roken, die oplopen tot 1,5 miljard, weegt vooral de immateriële kost door: in totaal liefst 11,7 miljard euro. Dat becijferden N-VA-Kamerleden dr. Yoleen Van Camp en Renate Hufkens. De N-VA stelde eerder al voor om de leeftijd voor verkoop van tabaksproducten op te trekken van 16 naar 18 jaar.

In 2012 gingen zo'n 294 000 gezonde levensjaren verloren door tabaksgebruik. "Gebruik makend van de berekening van de Europese Commissie, die de kost van een verloren levensjaar op 40 000 euro raamt, komt men op het hallucinante cijfer van 11,7 miljard euro. Als je hier de sociale kosten door zieke en arbeidsongeschiktheid bij optelt en de inkomsten uit accijnzen en btw van aftrekt, blijft de totale kost van roken in 2012 ruim 11 miljard euro".

Kamerleden Van Camp en Hufkens tonen met deze cijfers opnieuw aan dat het vooral van uiterst belang is om de instroom van rokers te beperken en zo veel mogelijk rokers te doen stoppen. Eerder dienden zij hiertoe al een wetsvoorstel in dat ervoor pleit om de verkoopsleeftijd van tabak te verhogen van 16 naar 18 jaar.