Gezondheid

Voorlopig geen voorzorgsmaatregelen nodig na PFAS-vervuiling Kleine-Brogel

door Margo Ombelets

Er zijn voorlopig geen voorzorgsmaatregelen nodig nadat afgelopen weekend bekend raakte dat er aan de militaire brandweerkazerne van de vliegbasis in Kleine-Brogel een PFAS-vervuiling was vastgesteld. "Het gaat om een erg beperkte zone - een voormalige oefen-blussite van de brandweer - waar in het verleden veelvuldig gebruik werd gemaakt van het PFAS-houdend brandblusschuim," zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V) van Peer.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de beschikbare meetwaardes onderzocht en besproken met het Stadsbestuur en adviseert dat er voorlopig geen voorzorgsmaatregelen of andere gezondheidskundige acties ondernomen moeten worden in de omgeving. Er worden nu verder metingen uitgevoerd door OVAM om meer inzicht te krijgen over een eventuele verspreiding buiten de vliegbasis. Het Stadsbestuur en Zorg en Gezondheid volgen deze nieuwe metingen nauwgezet op en zullen op basis daarvan opnieuw evalueren of er voorzorgs- of andere maatregelen nodig zijn.

"Niet alleen groenten uit eigen tuin eten"

"De collega’ s van OVAM verwittigden ons eind vorige week over meetresultaten rond de tarmac van Kleine-Brogel. Het gaat om hoge meetwaardes, afkomstig van veelvuldig gebruik van PFAS-houdend brandblusschuim op die locatie. We hebben OVAM daarom gevraagd om zo snel mogelijk meer bodem- en grondwateranalyses uit te voeren in de wijdere omgeving. Er is geen bewoning in de buurt, waardoor we op dit moment geen nood zien om al voorzorgsmaatregelen af te kondigen. Zodra er meer gegevens beschikbaar zijn, zullen we dit opnieuw evalueren. Ongeacht de metingen op Kleine-Brogel, adviseren wij sowieso in heel Vlaanderen om voldoende te variëren in je voeding en bijvoorbeeld niet alleen groenten uit de eigen tuin te eten, maar ook van andere origine," zegt Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid.

Extra bodem- en grondwateranalyses
Burgemeester Steven Matheï volgt de situatie op de voet en heeft bij zowel OVAM als het Agentschap Zorg en Gezondheid erop aangedrongen om snel meer metingen te doen. "Het is op zich goed nieuws dat er blijkbaar geen risico’s zijn voor de gezondheid van de bewoners, maar we willen toch voldoende zicht op de situatie krijgen. Zodat er eventueel gepaste maatregelen kunnen genomen worden. Intussen zijn onze diensten gestart met het in kaart brengen van de aangelanden van de terreinen van de vliegbasis. Op die manier krijgen we zicht op het gebruik van terreinen, bijvoorbeeld voor landbouw of grondwaterwinningen. Deze gegevens bezorgen wij aan OVAM dat het dossier verder opvolgt."