Mobiliteit en Verkeer

We carpoolen meer door de hoge brandstofprijzen

Door de hoogte van de brandstofprijzen is het carpoolen sterk toegenomen de laatste maanden. Het aantal kilometers dat afgelegd wordt door mensen die carpoolen is verdubbeld in de eerste 8 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de laatste mobiliteitsbarometer van Vias institute.

De meest opvallende trend in deze barometer is ongetwijfeld het groeiende succes van carpoolen. Het aantal afgelegde kilometers is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2021 en ligt 38% hoger dan in de eerste 8 maanden van 2019. Het aandeel afgelegde kilometers door mensen die carpoolen is gestegen van bijna 7% vóór de pandemie tot 11% in 2022.

Carpooling zit in de lift

De stijging van de brandstofprijzen verklaart voor een deel dit nieuwe verschijnsel. Het wordt ook steeds gemakkelijker om carpooling te organiseren, gezien de toename van het aantal carpoolparkings langs de hoofdwegen. Vele online platformen maken het steeds makkelijker om carpooling te vergemakkelijken tussen mensen die elkaar niet kennen.

Meer fietsers op de baan
Hoewel er een logische stijging is van ons verkeer ten opzichte van vorig jaar, is het verkeer nog altijd niet op het niveau van voor de gezondheidscrisis. "We zien een ‘modal shift’ wanneer het aandeel van alle afgelegde kilometers per vervoersmiddel wordt geanalyseerd. Sommige autoritten van voor de pandemie worden nu gemaakt met meer actieve vervoerswijzen (met name de fiets). Het zachte weer in de lente en de zomer van dit jaar kan hierin een rol hebben gespeeld, net als de stijging van de brandstofprijzen," aldus Vias.