Mobiliteit en Verkeer

We gaan minder vaak met de auto naar het werk

De auto is nog altijd met ruime voorsprong het populairste vervoermiddel om de afstand tussen de woonplaats en de werkplek te overbruggen, maar hij heeft tussen 2005 en 2014 licht marktaandeel verloren. Het openbaar vervoer en de fiets zitten in de lift. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek naar de woon-werkverplaatsingen.

In heel België stapte in 2014 65,6 procent van de werknemers alleen (of met een gezinslid) in de auto om naar het werk te trekken. In 2005 was dat nog 66,8 procent. Als je carpoolen meerekent, daalde het autogebruik voor woon-werkverkeer met 5 procent tussen 2005 en 2014. Ook het motorrijden gaat er fors op achteruit. Werknemers kiezen daarentegen vaker voor het openbaar vervoer of de fiets.

"Het gebruik van de trein, metro, tram en bus samen is met 15,3 procent gestegen sinds 2005", stelt de FOD Mobiliteit. Meer dan een op de tien neemt nu de trein, terwijl metro, tram en bus gezamenlijk stijgen naar een aandeel van 6,9 procent. Het aandeel fietsers nam zelfs met een vijfde toe.