Mobiliteit en Verkeer

Wegenwerken aan Meeuwerkiezel in Bree afgerond

Tegen het weekend zijn de vernieuwingswerken aan de N76 Meeuwerkiezel in Bree klaar. Verkeer zal daardoor opnieuw in beide richtingen mogelijk zijn. Over een afstand van 2 kilometer werden vrijliggende fietspaden aangelegd en een gedeelte van het wegdek werd vernieuwd. Tijdens het bouwverlof vinden er nog kleine afwerkingen in de bermen plaats, maar zonder hinder voor de weggebruiker.

In mei 2020 startten de eerste werken op de Meeuwerkiezel, tussen de grens met Wijshagen en de Kluitshofweg. Vandaag liggen er zo goed als over de volledige lengte vrijliggende fietspaden, gescheiden van de rijweg door een groenberm. Het wegdek is gedeeltelijk vernieuwd in asfalt, inclusief de kruispunten. Het kruispunt van de Gerkenbergstraat met de Hoolstraat werd ook vernieuwd met een veilig fietsoversteekpunt en vrijliggende haltehavens voor de lijnbussen. Fietsers kunnen er vanaf nu in twee tijden oversteken via een middeneiland. Ondergronds zorgt een nieuwe riolering voor de gescheiden afvoer van regen- en afvalwater.

Veilig fietsen tussen Bree en Oudsbergen

De Stad Bree trad op als bouwheer, in nauwe samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en Fluvius. De N76 is nu volledig vernieuwd met veilige fietspaden tussen Bree en Oudsbergen. “We zijn blij dat we als aanbestedende overheid de werken kunnen afronden”, vertelt Rudi Cober (N-VA), schepen van Openbare Werken in Bree. “Door corona zijn we noodgedwongen langer aan de slag geweest. Maar ik ben nu vooral verheugd met het eindresultaat. Het is een enorme verbetering voor de fietsveiligheid in Bree. Ik bedank ook uitdrukkelijk de bewoners en ondernemers in de werfzone voor hun begrip en constructieve medewerking.”

Fietspadenprojecten

Het eerstvolgende gelijkaardige fietspadenproject in de omgeving zal in de loop van dit najaar starten langs de N73 in Oudsbergen, Bree, Bocholt en Peer. “Vanuit Vlaanderen ondersteunen we volop lokale besturen, zoals hier in Bree, om zelf initiatief te nemen om fietspaden langs gewestwegen aan te leggen. Dat past binnen de fietsambitie om de verkeersveiligheid gevoelig te verhogen”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Met de middelen uit het Vlaamse relanceplan trek ik de fietsinvesteringen fors op. Kwalitatieve fietsverbindingen zorgen dat inwoners zich probleemloos naar het werk, school of de winkel kunnen begeven, we willen bij zoveel mogelijk mensen een fietsreflex aanwakkeren om tegen ten laatste 2025 het functioneel fietsen in Vlaanderen te doen stijgen tot 20%.”