Mobiliteit en Verkeer

Werken voor nieuwe en veiligere fietsoversteek op de Kempische Steenweg starten

Er komt een nieuwe fietsoversteekplaats op de Kempische Steenweg in Kiewit. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf maandag 2 oktober 2023 aan de veilige fietsoversteekplaats met drukknop. Het fietspad wordt er plaatselijk verbreed naar een dubbelrichtingsfietspad en er komt een groene middenberm. De werkzaamheden duren een 4-tal weken. Buiten de spitsuren zal telkens één rijstrook in de werfzone ingenomen worden. Dat kan verkeershinder veroorzaken.

"Om voetgangers en fietsers te detecteren in het verkeer installeren we op bepaalde plaatsen verkeerslichten met drukknoppen. Een druk op de knop maakt dat actieve weggebruikers binnen een maximum wachttijd groen krijgen en zich veilig naar de overkant kunnen begeven. Deze nieuwe oversteek zal op een cruciale plaats ruimte creëren voor overstekende fietsers op weg naar school, het werk, toeristische en andere bestemmingen", verduidelijkt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Oversteekplaats met drukknop aan Ranonkelstraat en de Zavelvennestraat
Aan de kruising van de Kempische Steenweg met de Ranonkelstraat en de Zavelvennestraat, komt aan de noordzijde een nieuwe fietsoversteekplaats met middenberm om veilig in 2 tijden over te steken. Aan beide zijden van de Kempische Steenweg wordt een dubbelrichtingsfietspad naar de oversteekzone voorzien, zowel vanuit de Ranonkelstraat als de Zavelvennestraat/Kiewitdreef.

Aan de Zavelvennestraat worden voor en na de oversteek extra markeringen aangebracht om de zichtbaarheid van overstekende fietsers te verhogen. Hierdoor verdwijnen enkele publieke parkeerplaatsen langs de gewestweg. De huidige oversteekzone wordt vervangen door een groenzone.

Werken
De werken zullen in twee fasen, van telkens een 2-tal weken, uitgevoerd worden tussen 9 en 15 uur. De eerste fase betreft de fietsoversteekplaats en het dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de Zavelvennestraat/Kiewitdreef. In de tweede fase volgt het dubbelrichtingsfietspad aan de overkant. Er worden in de werfzone ook nutswerken door Proximus en werken aan kabellussen in het wegdek uitgevoerd. Na het verlengde weekend van Allerheiligen dienen er nog enkele technische instellingen te gebeuren. Daarna zullen de drukknoppen in werking treden.

"Fietsveiligheid en comfort"
"Samen met nutsmaatschappij Fluvius en gemeente Zonhoven plannen we bovendien in 2024 riolerings- en wegeniswerken op verschillende straten rondom dit kruispunt, waaronder de Ranonkelstraat", vertelt Hasselts schepen van Openbare Werken, Laurence Libert. "Zo zal niet alleen de fietsveiligheid verbeteren dankzij de nieuwe fietsoversteekplaats, maar ook het fietscomfort in de naburige straten gaat fors omhoog."

Minderhinder-maatregelen
Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. "Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker," aldus Wegen en Verkeer.

Fietsers worden vanaf vrijdag 29 september aan de nabijgelegen kruispunten naar de overkant geleid. Op dat traject van de Kempische Steenweg kunnen fietsers dan tijdelijk in 2 richtingen op het fietspad rijden.

Doorgaand verkeer op de Kempische Steenweg kan de werfzone telkens over één rijstrook voorbij rijden aan een vertraagde snelheid van 50 km/uur. Aan de zijde waar niet gewerkt wordt, blijven beide rijstroken open. Bij de start van de werken zal de aantakking van de Zavelvennestraat enkele dagen afgesloten worden. Wanneer de werken aan de overkant starten, zal ook de aantakking met de Ranonkelstraat enkele dagen onderbroken worden.