Gezondheid

Wie verzwakte immuniteit heeft, krijgt derde coronaprik

door Margo Ombelets

Wie een verzwakte immuniteit heeft, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, kan binnenkort een derde prik met een coronavaccin krijgen. Dat heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist. 

Mensen met een verzwakte immuniteit maken minder antistoffen aan na hun basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins. Uit de meest recente wetenschappelijke gegevens blijkt dat het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een toename van antistoffen en een sterkere immuunrespons.

Het gaat om de volgende, ongeveer 300.000 à 400.000, patiënten

  • Patiënten met een aangeboren verminderde immuniteit
  • Patiënten die chronische nierdialyse krijgen
  • HIV-patiënten van wie het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed, waardoor ze een hoger risico op infectie lopen
  • Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren
  • transplantatiepatiënten
  • Patiënten met ontstekingsziekten die behandeld worden met geneesmiddelen die de immuniteit verlagen

Voor deze extra vaccinatie, die dit najaar zal plaatsvinden, worden de dan nog beschikbare vaccinatiecentra ingezet. De betrokken patiënten worden automatisch uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en behandelende arts.

De IMC heeft ook de stand van zaken besproken van de acties om de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel te verhogen. Zo werd een objectieve parameter opgemaakt voor ziekenhuizen en woonzorgcentra, en hebben de koepels en beroepsorganisaties verschillende acties genomen om hun personeel aan te zetten zich te laten vaccineren. Er wordt momenteel ook een ontwerp van wettelijk kader voor een verplichte vaccinatie van zorgpersoneel voorbereid. De nodige adviezen zijn ook aangevraagd en worden verwacht tegen september.