Bemesting in de akkerbouw

embed
Melkveebedrijf Linssen-Beckers in Kinrooi telt zo’n 570 runderen. De mest die zij produceren komt via een buis terecht in een scheidingsmachine, die het verdeelt in een dikke en een dunne fractie. Het Vlaams Coôrdinatiecentrum voor Mestverwerking, de Bodemkundige dienst van België, PIBOCampus en PVL onderzoekt of die dikke fractie geschikt is als bemestingsproduct voor de akkerbouw.