Bioleefboerderij De Alverberg

embed
De Alverberg is een kleinschalig biolandbouwbedrijf met verschillend vee (koeien, kippen, varkens, schapen). De lammeren, biggen, kuikens, kalveren die in het voorjaar geboren hebben een sterke aantrekkingskracht op mensen en worden ingezet om kinderen en volwassenen op een belevingsvolle wijze te laten kennismaken met alle aspecten van het platteland.