Boeren planten bij boeren

embed
Het project Boeren Planten bij Boeren stak onlangs het 100.000ste plantje in de grond. Via het project kunnen landbouwers houtkanten, hoogstambomen en hagen planten bij collega's. De provincie zorgt dan weer dat de boeren groenadviezen op maat krijgen. www.limburg.be