Bouwcampus, spil van de Limburgse bouwsector

embed
De bouwsector is een belangrijke werkgever in Limburg. De provincie Limburg en de confederatie bouw sloegen daarom de handen in elkaar om een centrale ontmoetingsplaats te creëren voor alles en iedereen die met bouw te maken heeft. De Bouwcampus is bijgevolg de spil van de Limburgse bouwsector. Met deze Bouwcampus speelt de confederatie bouw in op de steeds sterker wordende behoefte aan innovatie in de bouwsector.