Dokter nodig tijdens het weekend

embed
Hasselt Zorgstad, Jessa Ziekenhuis en Huisartsenwachtpost Herkenrode starten een campagne die uitlegt waar een wanneer een patiënt terecht kan tijdens het weekend. Vaak weten mensen niet waar ze dan juist moeten zijn. Via een animatiefilm wilt men de inwoners informeren en tegelijk aanmoedigen om via de eigen huisarts te gaan indien het probleem kan wachten.