Duaal leren bij Servilux

embed
Uit een recent Europees onderzoek blijkt dat het onderwijs in Vlaanderen tot de wereldtop behoort. De jobkansen na de zijn niet altijd even De Vlaamse overheid is sinds september 2016 van start gegaan met proefprojecten in het ‘Duaal leren’. Men wil opleiding en onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt. De focus verschuift in dit Vlaamse proefproject van klas-leren naar ‘leren op de werkvloer’. Omdat SYNTRA Limburg hier al jaren ervaring in heeft, is het nauw betrokken bij deze proefprojecten. 
Bij Servilux merkt men ook dat nieuwe werknemers de belangrijkste competenties meestal in de praktijk leren. De Hasseltse elektrohersteller laat dan ook jaarlijks verschillende SYNTRA-jongeren praktijkervaring opdoen bij SERVILUX.