Fertigatie in de Limburgse groenteteelt

embed
Het Proefstation voor de Groenteteelt diende samen met de Bodemkundige Dienst van België en enkele Limburgse groentetelers een project in waarbij de techniek van fertigatie geïntroduceerd wordt in de openluchtgroenteteelt. Hierbij wordt het irrigeren gecombineerd met het toedienen van meststoffen. Het project spitst zich in de eerste plaats toe op de aspergeteelt, een teelt die voor Noord-Limburg bijzonder belangrijk is.