Hanne Troonbeeckx vertelt over de werking van VZW De Oever

embed

Hanne Troonbeeckx is een ambassadeur van Een Hart voor Limburg. Zij vertelt vandaag over VZW De Oever, een vereniging die opvang biedt aan niet-begeleide buitenlandse jongeren. Deze vereniging voorziet leef- en leergroepen, om zo de jongeren een plek te geven waar ze zich thuis voelen. Zij stimuleren deze kinderen waar mogelijk om zo hun kansen en toekomstmogelijkheden te optimaliserenwww.eenhartvoorlimburg.be