Houtsnippers als energiebron

embed
Onlangs is in Bocholt een installatie in gebruik genomen waarbij verschillende openbare gebouwen via een warmtenet verwarmd worden door houtsnippers. Het betreft hier een pilootproject in het kader van het Europese Interreg project TWECOM (Towards eco-energetic communities). Met dit project willen natuur- en landbouwpartners aantonen dat het economisch haalbaar is om biomassa afkomstig uit het landschap op een duurzame manier te benutten voor lokale energie productie. Het zijn lokale landbouwers die zorgen voor houtkantbeheer. Dat hakhout wordt verhakseld tot fijne houtsnippers die als brandstof dienen voor de houtsnipperkachel van het warmtenet. De provincie Limburg zorgt mee voor de financiële ondersteuning. www.limburg.be