Innovatie in de varkenshouderij

embed
Ook in de varkenshouderij is innovatie belangrijk. Omdat varkensbedrijven alsmaar groter worden, zijn boeren steeds meer op technologie aangewezen om de evolutie en het welzijn van hun dieren op te volgen. Zo is er een elektronische chip, die de hele loopbaan van vlees- en kweekvarkens registreert, om steeds betere kwaliteit af te leveren. En we maken kennis met een systeem dat de gezondheid van varkens controleert aan de hand van sensoren.