Mobiele stadsecosystemen

embed
Via het plaatsen van 21 mobiele stadsecosystemen wil de Groendienst van Hasselt de verharde, voor mens en natuur onaantrekkelijke plekjes (tijdelijk) vergroenen. Elke container moet uitgroeien tot een op zichzelf staand stadsecosysteem. Ze maken bewoners en bezoekers ook bewust van de zuiverende werking van groen naar fijnstof en andere schadelijke polluenten toe, het verkoelend effect van stadsgroen, het capteren van regenwater en de ecologische rol van diverse stadsfauna en -flora.