Nieuwe natuurverbindingen aan Beverbeekse heide

embed
Aan de Beverbeekse Heide worden enkele nieuwe natuurverbindingen aangelegd, gebieden van eenzelfde natuurtype worden met elkaar verbonden. Een bijzonder nuttige ingreep, die goed is voor de diversiteit en de overlevingskansen van de aanwezige fauna en flora.