Opendeurdag PIBO

embed
Zondag 6 mei vond de jaarlijkse opendeurdag in het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs of kortweg pibo plaats. Zoals altijd een groot succes. De rol van Pibo campus VZW in kennisverwerving en kennisoverdracht naar de akkerbouwers in Limburg. is niet te onderschatten. De provincie investeert daarom sterk in de ondersteuning van Wetenschappelijk en praktijkgericht LOKAAL onderzoek.