Opgelet: bacterievuur kan fruitsector ernstige schade berokkenen

embed
In Limburg is onlangs een haard van bacterievuur vastgesteld. Dat is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. Deze kan perenbomen,dwergmispels(Cotoneasters) en meelbessen(Sorbus aria) in korte tijd te gronde richten en aan andere gewassen ernstige schade toebrengen. Onder gunstige weersomstandigheden kan het tot een epidemie leiden, het is dan ook erg belangrijk om er snel bij te zijn. 
De fruitteelt is een speerpuntsector en goed voor heel wat job en omzet. Door haar besmettelijkheid en de ernstige gevolgen voor de aangetaste plant vormt deze ziekte een gevaar voor de boomgaarden en fruitteelt. Provincie Limburg trekt met SALK 800.000 euro uit voor verscherpte controles en voor het afbakenen van bacterievuurvrije zones. Dit is noodzakelijk om naar landen zoals China te kunnen exporteren. Boodschap is dus dat elke limburger alert is.Bij twijfel of verdachte waarnemingen contact opnemen met het Federaal Agentschap voor Veiligheid en Voedsel (FAVV) of bij PC Fruit. Zij testen in hun laboratoria of het effectief gaat om de bacterie Erwinia amylovora.