Paardenhouderij

embed
In Oudsbergen op de manege van Phillipaerts wordt de actuele economische en ruimtelijke impact van de Limburgse paardenhouderij toegelicht. De provincie Limburg liet met een studie de sterktes en zwaktes van de sector in beeld brengen.