Peilgestuurde drainage

embed
Water is kostbaar. Dat werd afgelopen zomer nog maar eens bewezen. Door de aanhoudende droogte had de landbouwsector het erg moeilijk. Daarom worden, binnen het project ''Drainage Plus'', de Kempense en Maaslandse landbouwers begeleid naar de omvorming van klassieke drainage naar peilgestuurde drainage.