Smart Digital Farming

embed

Smart Digital Farming is een netwerk van bedrijven die zich toeleggen op de technologie in de landbouw. Onlangs stelden zij elkaar hun innovaties voor die hun nut in de praktijk al bewezen hebben. Want laat het duidelijk zijn: technologie in de landbouw is niet meer weg te denken. Meer info op deze website.