Tintelboeren geven landbouweducatie

embed

Het project 'Tintelboeren' in het noorden van Limburg heeft als doel kinderen bewuster te maken van het eten dat elke dag op hun bord ligt door hen de oorsprong ervan te leren kennen. Het project wordt ondersteund in het kader van het Europese Leader Programma.