Trots op Hasselt: sensibilisering drankmisbruik bij jongeren

embed
Stad Hasselt heeft samen met de spoeddienst van het Jessa Ziekenhuis, Zorgroep Zin en Ligant een zorgplan uitgewerkt om alcohol- en drugsmisbruik bij jongeren aan te pakken. Vanaf 1 januari krijgt elke beschonken jongere tussen 12 en 21 jaar die op spoed belandt, extra zorg. Bingedrinken bij jongeren is een groeiend probleem. Maar na een ontslaggesprek in het ziekenhuis eindigt de hulpverlening. En die is vaak broodnodig. Ziekenhuis Jessa, Stad Hasselt en andere zorgverleners slaan daarvoor nu de handen in elkaar. Spoed wordt een doorverwijzer naar gespecialiseerde hulp.