Wakker op de akker: de bodem

embed
De bodem vormt de basis van een boer zijn inkomen. Door lange droogte of wateroverlast staat die bodem echter regelmatig onder druk. Daarom sloegen studiegroepen van Vlaanderen en Nederland de handen in mekaar om de boer te ondersteunen. In Reisel, net over de grens, is er het Interreg slotmoment, Leven de Bodem. Daar hoort de boer hoe hij verdichting of samendrukken van zijn bodem kan tegengaan.