Wakker op de akker: Gewasbescherming

embed
In het voorjaar worden er heel wat teelten bespoten om de gewassen schimmel- en ziektenvrij te houden. Om de impact voor het milieu te beperken, worden er driftreducerende maatregelen genomen. Om zo te voorkomen dat de gewasbeschermingsmiddelen door bijvoorbeeld de wind buiten het toepassingsgebied terecht komen. Het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs, PIBO, ontwikkelde een studiemodel dat de verschillen in besproeiing door driftreducerende ventielen en doppen aan toont.