Wakker op de akker: opstart akkerbouwseizoen

embed
In Limburg is het akkerbouwseizoen gestart en de eerste landbouwers zijn begonnen met het bewerken van de velden. De teelt van akkerbouwgewassen heeft een belangrijk aandeel in de economische waarde van de Limburgse land- en tuinbouw. Onderzoekscentrum PIBO Campus in Tongeren begeleidt land-en tuinbouwbedrijven in duurzame bemesting. Meer informatie op www.pibo-campus.be.