Wijnbouw in Limburg

embed

Wijnbouw groeit aan populariteit in ons land: Terwijl de wereldproductie daalt, groeit de Belgische wijnproductie. De Limburgse wijnbouwer kan rekenen op de ondersteuning van het Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw, in 2014 opgericht en ingebed in de werking van pcfruit. Hun taak is om de teelttechniek in onze wijngebieden af te stemmen op onze regiospecifieke omstandigheden en deze kennis over te brengen naar de praktijk. Bij het Kennis- en Onderzoekcentrum is een  experimentele wijngaard aangelegd waar onderzoekers praktijkonderzoek voeren naar rassenkeuze, duurzame gewasbescherming en verbetering van teelttechnieken.