Hallo WOA: Lancering actieplan en meldpunt Bacterievuur

embed

Bacterievuur is een plantenziekte die in fruitplantages grote schade kan aanrichten. Omdat de melding- en bestrijdingsplicht zijn weggevallen, maakt de Provincie Limburg van het bestrijden van Bacterievuur een absolute prioriteit. Daarom is er een provinciaal meldpunt opgericht.