Stan Van Samang

embed

Anders dan anders. Dat is de titel van de tournée waarmee Stan Van Samang doorheen Vlaanderen trekt. Kleinschaliger dan vroeger maar eens zo gezellig.