Mobiliteit en Verkeer

Binnenkort krijgen alle fietsers tegelijk groen op bepaalde kruispunten

Binnenkort zullen fietsers op bepaalde kruispunten uit alle richtingen tegelijk groen krijgen en dus samen oversteken. Federaal minister van Mobiliteit Bellot zal het 'Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG)'-principe namelijk opnemen in de vernieuwde Wegcode, die eind 2018 klaar moet zijn voor publicatie. De minister antwoordde dat op een parlementaire vraag van Kamerlid Jef Van den Bergh.

De CD&V-mobiliteitsexpert pleitte in het verleden al herhaaldelijk voor dit principe, dat mensenlevens kan redden. De fiets wordt alsmaar populairder als vervoersmiddel. Steeds meer werknemers kiezen voor de fiets om zich naar het werk te verplaatsen. Ook de elektrische fiets draagt bij aan de groeiende populariteit. “Er wordt gewerkt aan betere fietspaden en fietsostrades, maar kruispunten blijven zwakke schakels. Hier komen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar tegen, wat nog te vaak leidt tot ongevallen. Met het systeem 'Alle Fietsers Tegelijk Groen' (AFTG) kunnen bepaalde kruispunten een pak veiliger worden,” licht Volksvertegenwoordiger Van den Bergh toe.

Volgens het AFTG-principe wordt er op een kruispunt tegelijkertijd groen licht gegeven aan alle fietsers en voetgangers uit alle richtingen, terwijl de automobilisten op dat moment voor het rode licht moeten wachten. Contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer wordt op deze manier vermeden, hetgeen ongevallen moet voorkomen. Ook dodehoekongevallen worden op die manier vermeden. “Bij een vijfde van alle dodehoekongevallen valt er een dodelijk slachtoffer. Deze maatregel kan op gevoelige kruispunten dus een oplossing bieden," aldus Van den Bergh.

Minister Bellot steunt de vraag van Van den Bergh en zal de nieuwe maatregel in het nieuwe verkeersreglement voorzien. Het principe zal toepasbaar zijn op kruispunten met driekleurige verkeerslichten. Een aangepast icoon op het verkeerslicht, waarbij het verlichte fietssilhouet omringd wordt door pijltjes, moet de situatie aan fietsers en voetgangers duidelijk maken. “Het is uiteraard de bevoegdheid van de wegbeheerders – dat zijn de gewesten en gemeenten – om dit principe in te voeren en om de specifieke verkeerslichten te plaatsen.”, verduidelijkt Van den Bergh. “De proefprojecten waren positief, de aanpassing van het wettelijk kader is de volgende stap. De aanpassing van de Wegcode neemt onduidelijkheid weg en kan het aantal kruispunten met het AFTG-principe een boost geven," besluit het CD&V-parlementslid.