Gezondheid

Buitenschoolse kinderopvang in Lummen dicht na coronabesmetting

door Margo Ombelets

Naar aanleiding van 1 bevestigde en 1 vermoedelijke COVID - besmetting bij kinderen die na school worden opgevangen in buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke, besliste het gemeentebestuur zondag om preventief de locatie Lummen-centrum te sluiten. De sluiting is al zeker tot en met zondag 31 januari.

Op zondag 24 januari werd het gemeentebestuur op de hoogte gebracht van de besmetting met het coronavirus van een kind dat wordt opgevangen in de gemeentelijke buitenschoolse opvang ’t Sjamajeeke. Daarnaast is vermoedelijk ook een tweede kindje besmet met het virus. Op basis van overleg met en het advies van zowel de arts van het agentschap opgroeien (Kind & gezin) als de verantwoordelijke arts van de eerstelijnszone, besliste het gemeentebestuur om uit alle voorzorg de locatie Lummen-centrum een week te sluiten.

"Er zijn momenteel geen aanwijzingen van andere besmettingen, maar om alle bijkomend risico te vermijden werd beslist om de locatie waar beide kinderen de afgelopen week aanwezig waren toch een week te sluiten. Alle ouders werden hiervan ondertussen op de hoogte gebracht, en kregen de nodige richtlijnen mee," staat er in het persbericht van de gemeente Lummen.

Foto: lummen.be