Onderwijs

"De huidige generatie leerkrachten staat voor grote uitdagingen"

embed
door Thomas Vandenreyt Kansarmoede, taalachterstand, verschillende culturen in de klas. Wie vandaag de dag leerkracht is moet rekening houden met heel wat uitdagingen. Hogeschool UCLL organiseert daarom een themadag, voor de studenten lerarenopleiding, maar ook voor het werkveld.