Mobiliteit en Verkeer

Dit weekend grootscheepse snelheids en alcoholcontroles in heel Limburg

embed
door Margo Ombelets Dit weekend houdt de politie alcohol-, drugs- en snelheidscontroles in heel Limburg. De zogenaamde Slim-acties vinden elk weekend plaats in minstens vier politiezones, maar deze keer houden praktisch alle politiekorpsen én de wegpolitie tegelijkertijd controles.