Gezondheid

Groot huisartsentekort zorgt voor patiëntenstop bij veel praktijken

embed
door Dirk Billion

Er is een zeer groot tekort aan huisartsen. En dus hebben veel praktijken een patiëntenstop. De generatie die tachtig uur per week klopte, gaat stilaan met pensioen. Om één oudere arts te vervangen zijn er al snel twee nieuwe nodig. En die zijn er niet. Jonge dokters willen terecht een beter evenwicht tussen werk en privé. De huisartsen pleiten daarom om hen werk uit handen te nemen. Zo kunnen bijvoorbeeld verpleegkundigen bloedafnames doen en hebben dokters meer consultatietijd. En het ziektebriefje voor één dag werkverlet moet ook op de schop.