Mobiliteit en Verkeer

Herinrichting Lummense gewestweg en uitbreiding carpoolparking

In september start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de N717 te Lummen. Het betreft de gewestweg over de E314 ter hoogte van afrit 26 "Lummen-Centrum". Binnen dit project wordt ook de carpoolparking aan de Zes Septemberstraat uitgebreid. De werken aan de carpoolparking vatten volgende week reeds aan.

In totaal komen er 188 extra parkeerplaatsen, wat het totaal aantal plaatsen op meer dan 400 brengt. In de tweede helft van september vatten de werken van de eigenlijke herinrichting aan. Als onderdeel van de herinrichting wordt het kruispunt van de N717 met de afrit E314 komende vanuit Genk uitgerust met verkeerslichten. Het betreft het kruispunt ter hoogte van de carpoolparking. De totaliteit van de werken kost 2 miljoen euro. Tegen mei 2016 zullen de werken beëindigd zijn.

Meer info: www.wegenenverkeer.be/n717lummen