Gezondheid

Het Kruispunt, knooppunt van geestelijke gezondheidszorg, officieel van start in Lanaken

Eén op vier krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Vaak wachten mensen echter te lang om op zoek te gaan naar hulp. Wanneer ze de stap zetten, botsen ze regelmatig op moeilijke aanmeldprocedures, wachttijden en andere drempels. Met de inrichting van Kruispunten willen de Limburgse Geestelijke gezondheidszorg netwerken (GGZ-netwerken) voor volwassenen, zorg en ondersteuning vlot toegankelijk en laagdrempelig maken.

Het Kruispunt is een samenwerking tussen verschillende lokale organisaties en diensten. Het biedt hulp bij vragen rond welzijn en geestelijke gezondheid. In Lanaken organiseert het Kruispunt een tweewekelijks inloopmoment waar inwoners kosteloos en zonder afspraak terecht kunnen met vragen rond hun eigen psychisch welzijn of dat van hun naaste. Het gaat dan dikwijls om depressieve gevoelens, stress, angst, slaapproblemen, zorgen rond het gezin, relaties, financiën,… Kruispunt Lanaken brengt dit in kaart en gaat op zoek naar de gepaste hulp.

Daarnaast kan elke lokale professional contact opnemen met het Kruispunt voor advies, coaching of verwijzing naar het meest gepaste aanbod voor een cliënt. Hiermee beoogt het Kruispunt het verlenen van de juiste hulp, op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste persoon.

Schepen Michel Stevens: “Wij zijn zeer tevreden om te kunnen starten met het “Kruispunt” zodat de drempel voor de mensen met een zorgvraag “die zich niet prettig in hun vel voelen” met dit aanbod zo laag mogelijk is gebracht. Velen in onze samenleving weerhouden zich om een goed gesprek aan te gaan omdat het enerzijds voor velen onbetaalbaar is en anderzijds ze niet goed weten waar en bij wie ze terecht kunnen. Wij hopen met het Kruispunt een belangrijke rol te kunnen vervullen in het psychisch welzijn voor iedere burger. Je slecht voelen en erover praten mag geen taboe meer zijn!”