Onderwijs

Immersie-onderwijs oplossing voor taalachterstand in Limburg?

embed
door Niels Christiaens Is het immersie-onderwijs de oplossing voor het ondermaatse niveau van het Frans in het Vlaamse lager onderwijs? De Vlaamse onderwijsinspectie stelde enkele weken geleden het probleem aan de kaak. In Wallonië bieden sommige scholen de helft van de vakken in het Nederlands aan. Wij gingen kijken in Jandrain, op 12 km van de Limburgse grens.
Onderwijs
  • «
  • Meer nieuws