Gezondheid

Internationale studenten denken samen met UCLL over toekomst Limburgs zorglandschap

embed
door Roos Rutten

Er heerst een groot personeelstekort in de Vlaamse ziekenhuizen, met als gevolg een te hoge werkdruk voor het zorgpersoneel. Daarom werkt een dertigtal Belgische en internationale studenten deze week samen aan het Eudres project in het ZOL in Genk. Dat is een Europees project, waarvan de UCLL - als één van de negen Europese partnerinstellingen - mag deelnemen. Samen met studenten vanuit heel Europa denken ze een week lang na over hoe ze aan de hand van digitalisering en innovatieve tools de administratieve werklast van verpleegkundigen kunnen verminderen.