Gezondheid

Jeugdpsychiater Lieve Swinnen: 'In dertig jaar tijd hadden jongeren het nooit moeilijker dan vandaag'

embed
door Birgit Van Asten

In de 30 jaar dat ik een praktijk heb, hebben jongeren het nooit zo moeilijk gehad als vandaag. Dat zegt kinder- en jeugdpsychiater Lieve Swinnen in een reactie op de getuigenis van de vrienden van Mielan die volgens haar het grootste respect verdient. Praten en een luisterend oor bieden, zijn volgens Swinnen absoluut nodig om te helpen in de rouwverwerking. En praten en luisteren is ook wat we moeten doen met jongeren die het moeilijk hebben. Signalen over mogelijke zelfdoding moeten altijd ernstig genomen worden, volgens Lieve Swinnen. En de overheid moet werk maken van het tekort aan hulpverleners.