Gezondheid

Klimaatzaakexpert: "Blijf Vlaamse regering onder druk zetten"

embed
door Luc Moons

Nog 8 jaar hebben onze politici om het tij te keren en de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Tegen dan moet de uitstoot van de broeikasgassen worden gehalveerd. Dat zei Lambert Schoenmaekers vanmiddag in de TVL-studio. Hij is één van de  mede-oprichters van de Klimaatzaak. De milieutop in Glasgow wordt algemeen aanzien als de laatste kans om het tijd te keren. Het is erop of eronder voor onze kinderen en de generatie die na ons komt. De vooruitzichten zijn niet goed. In 2021 zal de wereldwijde CO2-uitstoot nog stijgen.