Gezondheid

Mensen met een handicap vinden moeilijk opvang tijdens zomervakantie

embed
door Jens Grossiels Mensen met een handicap vinden tijdens de zomermaanden moeilijk begeleiding. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap zorgt er voor dat mensen dan ook de nodige hulp krijgen. Met het project ‘rechtstreeks toegankelijke hulp’ kunnen personen met een handicap of met een vermoeden van handicap er terecht voor begeleiding, dagopvang en overnachtingen. In Limburg kan je daarvoor terecht bij vzw Tevona.