Gezondheid

Ophokplicht voor pluimveehouders na uitbraak vogelgriep

embed
door Margo Ombelets

Alle professionele pluimveehouders in België krijgen een preventieve ophokplicht opgelegd. Het gevaarlijke vogelgriepvirus wordt verspreid door watervogels die door ons land trekken. Het virus is nog niet aangetroffen in ons land, maar wel in onze buurlanden. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, er zijn geen gevaren voor de consument.