Mobiliteit en Verkeer

Provinciale actie tegen foutief parkeren op gehandicaptenplaats

door Geert Kusters

Politie en parket voeren deze maand actie in Limburg tegen foutief parkeren op een parkeerplaats voor gehandicapten. Dat laat gouverneur Herman Reynders weten in een persbericht.

Van 5 tot en met 21 april werken de verschillende politiezones samen aan de provinciaal gecoördineerde thema-actie “Hinderlijk parkeren op parkeerplaatsen voor personen met een handicap”. De actie moet het asociaal verkeersgedrag van weggebruikers ten opzichte van personen met een handicap aanpakken. 

 

Enerzijds zijn er bestuurders die, zonder houder te zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap, hun voertuig toch parkeren op een dergelijke plaats en zich dus schuldig maken aan een inbreuk op de wegcode. Anderzijds zijn er ook bestuurders die onrechtmatig gebruik maken van een dergelijke parkeerkaart. Deze kaart mag enkel gebruikt worden als de titularis ervan het voertuig zelf bestuurt of vervoerd wordt in het geparkeerde voertuig. Het is vooral aan deze bestuurders dat extra aandacht zal gegeven worden.

 Jaarlijks worden een aantal provinciaal gecoördineerde thema-acties verkeersveiligheid ondernomen in samenwerking met het parket en de politiediensten. De thema-acties bestaan er in dat alle politiediensten gedurende een bepaalde periode acties uitvoeren rond 1 welbepaald thema. Het gezamenlijk optreden verhoogt niet alleen de objectieve pakkans, maar ook de subjectieve pakkans, zeg maar het gevoel dat men betrapt kan worden. Het Limburgse parket verleent zijn volle medewerking aan deze thema-actie en zal gepast gevolg geven aan de vastgestelde overtredingen.