Politiek

Provinciegriffier Wim Schoepen moet nieuwe wind laten waaien nu de provincie een nieuwe toekomst heeft

embed
door Luc Moons Van kolonel in het leger tot griffier van de provincie Limburg. Het is een opmerkelijke overstap die Wim Schoepen maakt. De 50-jarige Hasselaar komt als beste uit een procedure die 9 maanden aansleepte. Op 1 mei volgend jaar neemt hij zijn taak op en gaat hij het korps van 850 ambtenaren van de provincie Limburg leiden. Schoepen moet samen met de gouverneur en de deputatie, de dynamiek terug in het provinciehuis brengen, nu de provincies in het nieuwe Vlaams regeerakkoord - tegen de verwachtingen in - niet afgeschaft worden.
Politiek
  • «
  • Meer nieuws