Gezondheid

Sancties voor langdurig zieken lokken kritiek uit

embed
door Luc Moons

De regering gaat de langdurig zieken strenger aanpakken. Wie weigert om mee te werken aan een terugkeer naar de arbeidsmarkt, dreigt een stukje van zijn uitkering te verliezen. Langdurig zieken, het zijn er zo'n 500.000 in ons land, moeten na tien weken op de ziekenkas een vragenlijst invullen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze 2,5 procent van hun uitkering verliezen. De CM is tegen sancties. Maar een re-integratieproject van CM Limburg zal wel nationaal uitgerold worden. De PVDA noemt de aangekondigde sancties een trieste primeur.