Gezondheid

Stikstof leidt tot hartfalen en kanker

embed
door Luc Moons

Hartfalen, kanker, zelfs Alzheimer. Het zijn niet van de minste aandoeningen die gelinkt kunnen worden aan het stikstofprobleem. Er wordt in de hele stikstofdiscussie te weinig gesproken over de gezondheidsrisico's. Dat zeggen bioloog Tim Nawrot van de UHasselt en andere wetenschappers, die werkzaam zijn op het terrein van milieu en volksgezondheid. Het is te veel een discussie tussen landbouw en natuur. Onterecht, klinkt het. Ammo­niakgas reageert in de lucht met stikstofoxides en wordt omgezet in ammo­niumzouten. Dat leidt dan weer tot ­fijnstof. Voor fijnstof bestaat geen veilige drempel, zeggen de wetenschappers. De negatieve gevolgen op onze gezondheid worden alsmaar duidelijker.